Busines Excellence


Organisaties zijn, ongeacht hun grootte, bijzondere ‘organismen’. Voor een deel evolueren zij vanzelf en voor een deel worden veranderingen systematisch aangestuurd. Daarbij is niets zo zeker als de volgende verandering. Team T&IC is zowel inhoudelijk als communicatief zeer vertrouwd met reorganisaties, fusies, overnames en cultuuromslagen, veranderingsmanagement, (kwaliteits)managementsystemen (EFQM, ISO, IiP, NEN-normeringen), continuous improvement, (persoonlijk) leiderschap, LEAN werken, mobiliteit en employability, medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken, medezeggenschap, het Nieuwe Werken, corporate waarden, visies en missies, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, enzovoorts.

Wij realiseerden onder andere

Personeelsbladen (meertalig); gepopulariseerde beleidsplannen rond koerswijzigingen, reorganisaties, overnames; jaarplannen, roadmaps, intern en extern voorlichtings- en campagnemateriaal, voorlichtingsfolders, -flyers- en -brochures, kwaliteitshandboeken en –manuals, gadgets en bijdragen aan events om veranderingen te ondersteunen en talloze losse publicaties…