Non-profit


Naast overheden en het bedrijfsleven vormen non profit-organisaties een aandachtsgebied met bijzondere karakteristieken. Niet zelden gaat het hier over zaken die individuele mensen tot in hun diepste wezen raken: orgaandonatie; levensbeschouwing en spiritualiteit; kwalitatief goed wonen of wonen gecombineerd met zorg; maatschappelijke en culturele initiatieven die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren, hier of verder weg. Zaken waarin je het hart voelt kloppen, of waarvan je hart snéller gaat kloppen. Team T&IC ziet het als een ultieme uitdaging om juist voor deze sector het optimale uit de communicatie te halen – betaald of onbetaald – en om doelgroepen en stakeholders te betrekken bij doelen die het leven voor veel mensen een beetje mooier kunnen maken.

Wij realiseerden onder andere

Huurdersmagazines en –nieuwsbrieven; relatie- en ledenmagazines (tweewekelijks), voorlichting via lokale media en dagbladen, huis-aan-huis- en publieksinformatie, arbeidsmarktcommunicatie, fondswervingsfolders, websites en content voor websites, meertalige voorlichting ten behoeve van integratie van nieuwe Nederlanders, voorlichting ten behoeve van jongeren, redactionele ondersteuning bij beleidsplannen en jaarverslagen.