Overheid


Overheden boeien. Het zijn organisaties met een eigen dynamiek. Met vaak bevlogen medewerkers die dienstbaar willen zijn aan de maatschappij. In opeenvolgende decennia is er een heldere cultuur ontstaan van integriteit en ‘de schijn vermijden’. Team T&IC heeft deze medewerkers en culturen leren kennen op ministeries, binnen regiobesturen en op lokaal niveau. Ook kennen we de waterschappen van binnenuit, een unieke bestuurslaag, typisch voor Holland-waterland, waar een enorme dosis specifieke kennis wordt gebundeld, zodat wij droge voeten houden. Team T&IC helpt deze overheden graag met het binden en behouden van medewerkers tijdens ingrijpende veranderprocessen. En met publieksinformatie die het draagvlak voor hun werk en beslissingen verder verbreedt.

Wij realiseerden onder andere

Redactionele ondersteuning bij beleidsplannen en projectplannen; online jaarverslagen; relatiemagazines voor uiteenlopende groepen stakeholders; personeelsbladen; verandercommunicatie; huis-aan-huis publicaties en publieksinformatie; arbeidsmarktcommunicatie; fondswervingsfolders; brochures; interne communicatie-campagnes; communicatie vanuit de medezeggenschap; bijdragen aan evenementen…