Zorg en Welzijn


De passie van mensen in deze sectoren is een cliché. Maar ook realiteit! Vaak moeten zij zich heroriënteren door nieuwe regelgeving en beleid. En voortdurend zijn zij zich bewust van hun financiële grenzen. Desondanks weten ze hun cruciale rol in onze participerende samenleving steeds opnieuw vorm te geven! Team T&IC helpt graag deze ‘kanjers’ betrokken en gemotiveerd te houden door hen optimaal te informeren. Maar ook door de essentiële communicatie met hún klanten soepel te organiseren en van integere inhoud te voorzien.

Wij realiseerden onder andere:

Strategisch advies; personeelsbladen; relatiemagazines; voorlichting aan patiënten en verpleegkundigen bij introductie nieuw oncologisch medicijn; websites en website-content; voorlichtingsfolders over welzijnsaanbod voor bijzondere doelgroepen, over arbo-zorg, over thuiszorg; bijdragen aan beleidsplannen; openingscampagnes en voorlichting over geboortecentra; huisstijl en fondswervingsfolders voor hospices; voorlichting over e-Health…